Baletní názvosloví

PÁR SLOV, KTERÉ POUŽÍVÁME NA HODINÁCH

Adagio: <adážo> Termín odvozený od hudebního výrazu adagio, neboli zvolna, lehce, klidně. V tanci to znamená velmi pomalé, ladné pohyby. Většinou jde o variaci několika kroků, tančí se u tyče i na volnosti.

Air, en l’: <ánlér> = ve vzduchu. Když je kročná noha ve vzduchu.

Allegro: Termín odvozený z italského hudebního termínu, který znamená rychle, živě. Používá se pro živé, svižné pohyby.

Alongé: <alonžé> = natažený nebo napnutý. Specifický pohyb ruky i nohy.

Arabesque: Česky arabeska. Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku. Existuje několik druhů.

Arriére, en: <ánariér> = dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika. Nespecifický prvek.

Assemblé: <asamplé> = spojený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí. Specifický prvek složený z několika jednodušších prvků.

Attitude: <atytýda> Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni. Několik druhů.

Avant, en: <ánaván> = dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.

Ballerina: Hlavní sólistka baletního souboru. Tento titul bývá udělován nejlepší sólistce baletu, která tančí hlavní role ve slavných klasických kusech.

Ballet blanc: Bílý balet. Jakýkoli balet, kde jsou tanečnice oblečeny do tradičních dlouhých, bílých šatů, navržených pro Marii Taglionovou v roce 1830 pro balet Sylfidy.

Ballonné: Skok z páté pozice, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.

Barre, a la: <alabár> = u tyče. Zásadní část hodiny, kdy se cvičí jednotlivé prvky u tyče.

Battement: <batmán> = úder. Vysunutí a natažení kročné nohy. Obecný termín pro mnoho druhů pohybů (některé popsané níže).

Battement fondu: <batmán fondy> Plynulý, vláčný pohyb. Pohyb vytočené nohy vedený přes cou de pied do propnutí v úhlu 45° nad zemí.

Battement frappé: Energický, krátký a rychlý pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.

Battement tendu: <batmán tándy> Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.

Battement tendu jeté: <batmán tándy žeté> Jako battement tendu, kročná noha se zvedne do vzduchu pod úhlem 45°.

Batterie: <baterí> Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů. Spíše mužský prvek.

Bras: <brá> = paže.

Changement de pieds: <šanžmán-d-pie> Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice nohou.

Cou de pied: <ku-d-pie> = doslova krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.

Croisé: <kroazé> = zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená. Trup je otočen do bodu 2 nebo 8, hlava do publika (viz článek Základy – Orientace v sále).

Dedans, en: <ándedán> = dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.

Dégagé: <degažé> = uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.

Dehors, en: <ándeór> = ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.

Demi-plié: = polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.

Demi-pointes: <demi poánt> = pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.

Derriére: <deriér> = za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.

Devant: <deván> = před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.

Développé: <developé> = rozvinutý. Pohyb vytočené nohy vedený přes cou de pied nahoru až do propnutí a tak vysoko, jak to dovolí rozsah tanečnice.

Ecarté: Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku. Podrobně popsána zde v článku o základních pozicích.

Echappée: <ešapé> Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice. Používá se ve spojení s changement.

Effacé: <efasé> Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku. Trup je otočen do bodu 2 nebo 8, hlava do publika (viz článek Základy – Orientace v sále).

Face, en: <ánfas> Tanečník je celým tělem otočen přímo do publika, případně k zrcadlu.

Fermé: = zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici.

Glissade: <glisad> Krok vycházející z demi-plié v páté pozici (viz články Základní pozice rukou, Základní pozice nohou), přes relevé v druhé pozici zpět do páté pozice. Přenesení váhy z jedné nohy na druhou.

Grand: <grán> = velký. Například grand battement, grand jeté.

Grand battement: Energický pohyb nohou přes battement tendu do výšky až kam dovolí rozsah tanečnice. Intenzivní protažení celé nohy.

Grand jeté: <grán žeté> Velký skok z jedné nohy na druhou, nohy jsou napnuté, ve vzduchu se překříží a celý trup se ve výskoku otočí o 180°. Vrcholný skok.

Grand plié: Pozice s plně pokrčenými koleny.

Jambe: <žámb> = noha.

Jeté: <žeté> = hozený. Například při battement jeté.

Klasický balet: Tradiční baletní technika. Také balet druhé poloviny 19. století, z něhož se tradiční technika vyvinula.

Millieu, au: <o-milié> = na volnosti. Cvičení ve volném prostoru sálu bez opory tyče.

Moderní balet: Baletní styl, který vznikl ve 20. slotetí a dále se rozvíjí. Vyvinul se v Contemporary, tedy současný balet. Volnější technika než v klasickém baletu, záměrem je vyjádření individuálních e­mocí.

Osa: Pomyslná čára procházející tělem od vrcholku hlavy po chodila, která tanečnici v každé póze pomáhá držet rovnováhu. Důležitá pro správné držení těla.

Otočka: Charakteristický pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech. Důležitý prvek, který pomáhá tanečnici držet rovnováhu. Spočívá v tom, že si tanečnice najde pevný bod v sále, na který se stále dívá při otáčení a tím udržuje správnou polohu těla.

Ouvert: Otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.

Parterre: <pártér> = na zemi. Například v rond de jambe parterre.

Pas: <pa> = doslova krok. Například pas de chat.

Pas de bourée: Krok z Bourrée. Bourrée je barokní francouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.

Pas de chat: <pa-d-ša> = kočičí krok. Skočný krok do stran, různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.

Pas de cheval: <pa-d-ševal> = koňský krok. Skočný krok vpřed, připomíná koňský klus.

Pas de deux: <pa-d-dö> Tanec pro dvojici muž-žena. Je součástí či vrcholným číslem mnoha klasických baletů.

Petit: <pti> = malý. Například petit battement.

Petit battement: <pti batmán> Rychlý, drobný úder kročné nohy před nebo za stojnou nohou v poloze cou de pied., noha je vytočená a pohybuje se pouze od kolene dolů.

Petit battement: <pti batmán> Rychlý, drobný úder kročné nohy před nebo za stojnou nohou v poloze cou de pied., noha je vytočená a pohybuje se pouze od kolene dolů.

Pied: <pie> = chodidlo.

Pirueta: Způsob otáčení na jedné noze. Pokročilý prvek.

Piškoty: Měkká taneční obuv. Vyrábí se v mnoha provedeních, nejoblíbenější jsou kožené nebo saténové v barvách lososová, černá, bílá.

Plié: = pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.

Port de bras: <pór-d-brá> Práce paží. Viz článek Základy – pozice rukou.

Pointe, en: <ánpoán> Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů. Tanec na špičkách je vrcholnou formou baletu. Je fyzicky velmi náročný, vyžaduje několikaletou přípravu. Viz špičkovky.

Póza: Statická pozice klasického baletu. Přesně definované umístění každé části těla. Například arabesque, attitude.

Preparace: Příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec. Podle povahy následného prvku pohyb rukou, někdy rukou i nohou, na dvě nebo čtyři hudební doby.

Relevé: = zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo pološpičky.

Révérence: <reveráns> = úklona. Úklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení. Volné tempo, důležitá je graciéznost pohybu.

Romantický balet: Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.

Rond de Jambe: <rón-d-žámb> Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou. Pohyb vychází z kyčle, noha je propnutá, horní polovina těla se nehýbe. Varianty parterre (= na zemi), en l’air (= ve vzduchu.

Sauté: <soté> Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée

Seconde, á la: <alasekónd> = do druhé. Je li noha (na zemi nebo ve vzduchu) či ruka ve druhé pozici.

Sissone simple: <sisón sémpl> Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo derriére.

Sólista: Tanečník, který tančí sám. V jednom souboru i několik, vybíráni ti nejlepší.

Temps levé: <támp levé> Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.

Tendu: <tándy> = natažený. Například při battement tendu.

Tour en l’air: <túr-ánlér> Otočení ve vzduchu. Vytočení: Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu. Do velké míry se dá nacvičit, je však také odvislé od individuálních dispozic tanečníka. Můžete znát z angličtiny jako „turnout“.


AKCE V ROCE 2020

NEW FASHION

New fashion

Připravujeme pro Vás novou kolekci oblečení TC R.A.K., můžete se těšit na dresy, legíny a další tréninkové oblečení. 

CO NÁS ČEKÁ


Applikace Tanečnní školy R.A.K.

Naši partneři:ZÁŠTITU nad TC R.A.K., z.s. přebírá HEJTMANKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE ING. JAROSLAVA POKORNÁ JERMANOVÁ