Taneční styly

Show Dance

Charakter tance: soutěžící mohou předvést jakýkoliv styl tance či taneční techniky (balet, moderní, jazzový, klasický, společenský, národní apod.tanec) v čisté formě, nebo jako kombinaci dvou i více stylů, či tanečních technik, někdy rovněž obohacené o akrobatické figury nebo jiné pohyby a to bez pravidel a s osobní interpretací. Pohyby a prvky těch tanečních technik, které se objevují jako samostatné disciplíny IDO (Disco Dance, Hip Hop, Electric Boogie, Tap Dance apod., dále jsou povoleny prvky Rock"&„Rollu, avšak zakázán je Rock“&„Roll soutěžní), mohou být použity, ale neměly by převažovat. Hodnotí se originalita, image a prezentace choreografie. Stěžejní je "Show hodnota“, která je vysoce hodnocena.

Street dance

Charakter tance: soutěžící může předvést libovolný taneční styl jako je Disco dance, Dancefloor, Hip hop, a podobně. Tanečníci mohou pro zvýšení atraktivity použít ve svém vystoupení prvky jiných, než Street disciplín, které nesmí dominovat (tyto prvky mohou být použity v cca " vystoupení – soutěžní ukázky). Rytmická, choreografická a celková taneční různorodost, originalita, rytmické i myšlenkové využití hudební předlohy, pohybová náročnost a flexibilita jsou vysoce oceňovány. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance malé skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová náročnost jsou vysoce oceňovány.

Hip Hop

Charakter tance: zahrnuje různé nové taneční styly, částečně hype dance, new – jack – swing, jammin atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záklesky, rychlé (hbité) pohyby, popin, taneční gagy, vychytávky apod. Prvky Electric Boogie mohou být předvedeny, ale nesmí dominovat. Hip Hop je většinou tančen v osminkovém rytmu. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová náročnost jsou vysoce oceňovány. Stejně tak použití synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem.

Disco Dance

Charakter tance: pulzující, rytmické kontrakce a uvolnění v souladu s rytmem hudby. Pohyb paží podporuje a zdůrazňuje pohyb těla.Rytmická, choreografická a celková taneční různorodost, originalita, rytmické i myšlenkové využití hudební předlohy, pohybová náročnost a flexibilita jsou vysoce oceňovány. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební použití synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem.

Break Dance

Charakter tance: zahrnuje rychlé (hbité) pohyby, taneční triky a gagy, stylové a akrobatické prvky a techniky typické pro break dance. Hodnotí se především styl, muzikálnost, technická obtížnost a zdařilost provedení zvolených prvků a jejich vzájemné propojení, originalita, všestrannost a celková prezentace projevu. Povolené a doporučené prvky a pohyby: Footwork, Toprock, Uprock, Freeze a Power

Moves, tj. především – Air Twist/Track a Elbow Twist/Track (vruty), Crown (korunka), Spider (odstředivá želva), 1990 (devítka), 2000 (devítka-obě ruce), Flare (větrná kola), Headspin (točení na hlavě), Jackhammer (skákaná želva na 1 ruce), Babymill (baby vrtulník), Windmill (vrtulník), Swipes (přetoče), Turtle (želva), Backspin (točení na zádech), Helicopter (rotace nohy pod tělem) apod. a různé varianty těchto prvků. Vhodné jsou i stylové skoky. Je důležité provést více různých prvků a triků.

Jazz Dance

Charakter tance: Jazz Dance je umělecká forma mnoha tváří. V této kategorii jsou přípustné následující formy: Jazz Dance, Primitivní Jazz, Původní Jazz – tanec zahrnuje Two-step nebo Cakewalk, Grizzly Bear, Bunny Hug, Turkey Trot a Texas Tommy, One-step, Lindy Hop, Charleston a Black Bottom. Hudební komedie, Scénický Jazz, Divadelní Jazz, Současný Jazz, Jazz – dnes se jazz dance může tancovat v mnoha různých stylech, jako je africký, orientální, španělský, kovbojský, Sanitary Engineer atd., na různý druh hudby a rychlost.

Poznámka: Současný balet nebo Lyrický Jazz nebo moderní tanec nelze plést s Jazz Dance a nemohou soutěžit v této disciplíně. Povolené a doporučené figury a kroky: celé vystoupení se musí skládat z Jazz work tj. jazzová technika, otočky, skoky, odloučení, napětí ( natažení ) společně s využíváním dechu, nohou, horní části těla, taktu a rytmu,".

Balet

Zde se vyučují základní pravidla baletu, dle základních pravidel tohoto tance. Je možné jako individuál, ale hlaně je součástí výuky show dance.

Akrobacie

Základní gymnastické prvky až po náročné kombinace jednotlivých cviků. Dbá se na pružnost, sílu a flexibilitu. Toto je jako samostatná hodina pro podporu všestranosti tanečníka.


AKCE V ROCE 2020

NEW FASHION

New fashion

Připravujeme pro Vás novou kolekci oblečení TC R.A.K., můžete se těšit na dresy, legíny a další tréninkové oblečení. 

CO NÁS ČEKÁ


Applikace Tanečnní školy R.A.K.

Naši partneři:ZÁŠTITU nad TC R.A.K., z.s. přebírá HEJTMANKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE ING. JAROSLAVA POKORNÁ JERMANOVÁ